Making the world a better place.

Menu:

Laatste nieuws:

1/2/2024
Lage temperatuur verwarming

Lees meer...

19/10/2023
Warmtepomp met subsidie

Lees meer...

15/06/2018
Subsidie Zonneboilers

Lees meer...

04/05/2023
Muur montage collector

Lees meer...

Rekenwijze

Voor het zonnecollector systeem is het van belang hoeveel licht de collectorbuizen bereikt en onder welke hoek. De berekening rekent voor elke 15 minuten uit hoe de stand van zon ten opzicht van het paneel wisselt, gedurende de dag en het jaar. Door te middelen over een maand of over het hele jaar kan de geschatte opbrengst inzichtelijk gemaakt worden.

Om het opgenomen vermogen uit te rekenen gaan we uit van de 1367 W/m² die buiten de atmosfeer beschikbaar is. Voor de invloed van de weersgesteldheid gebruiken we gegevens die NASA verzameld heeft gedurende een periode van 10 jaar (verkrijgbaar via deze site). Hierbij onderscheid gemaakt tussen direct licht en diffuus licht: ook als het bewolkt is en de buizen de zon niet "zien" draagt diffuus licht bij tot het verwarmen van de buizen. Het is op dit punt dat de grootste onzekerheid het model binnensluipt, want elk jaar is immers anders.

 [ Hoeken ]

Bij de collectorbuizen aangekomen is hun stand ten opzichte van de (wisselende) azimuth en hoogte van de zon van belang voor het vermogen dat het vlak van de zonnecollector bereikt. De energiedichtheid is het hoogst indien het licht loodrecht op het paneel invalt en wordt minder naarmate de hoek van het zonlicht met de normaal op het paneel groter wordt.

De efficientie van de buizen is afhankelijk van de hoek waaronder het licht binnenvalt. Omdat de collector is opgebouwd uit cilindervormige buizen schijnt de zon gedurende een relatief lange tijd loodrecht op de collector, dit in tegen stelling tot vlakke plaat collectoren. Voorts kunnen de buizen het licht voor een gedeelte reflecteren of in elkaars schaduw komen te staan. Deze effecten worden beschreven door zonnecollector-specifieke "Incident Angle Modifier" (IAM) functies. In het onderstaande figuur zijn de transversale en longitudinale hoeken afgebeeld, die via de IAM functies de efficientie bepalen waarmee de zonnecollectoren warmte verzamelen.

 [ Hoeken ]

Dit alles geeft een schatting van de hoeveelheid energie die de buizen gemiddeld opnemen. Daarmee kan vervolgens eenvoudig uitgerekend worden hoeveel het boilervat verwarmd wordt en tot welke energiebesparing dit leidt.

Klik hier om terug te gaan naar het formulier waar u uw gegevens voor de berekening in kunt vullen.